PRODUCTS

产品中心

1.     应用行业:

      适用于压合板等行业中多种材料密度分析检测

2.     产品功能:

      利用X光成像技术采集木材图像数据,经过密度计算分析系统分析自动画出木材密度分布曲线。

3.     产品优势:

      ① 操作简单灵活、重量轻;

      ② 密度计算分析算法,自动呈现木材密度曲线;

      ③ 检测精度20um;

      ④ 无工作噪音,检测速度快;

      ⑤ 自动测重功能;

      ⑥ 系统数据管理与分析、导出报表;

      ⑦ 可根据客户需求定制化;

      ⑧ 质量控制云平台,可根据检测数据定制质量检测计划。